Добавить статью
12:05 4 Мая 2021 8090
Кыргызстандын топонимикасын изилдөөнүн лингвистикалык методунун натыйжалары

Кыргызстандын топонимикасын изилдөөнүн лингвистикалык методунун натыйжалары

Айлана-чөйрөнүн айрым объекттеринин аталыштары (топонимика) жүрүп жаткан тарыхый процесстердин таасиринде турган жалпы объективдүү мыйзамдарга ээ. Демек, ар бир тарыхый доор өзүнчө топонимикалык белгилердин топтому менен айырмаланат.

Кыргызстанда айлана-чөйрө объекттеринин аталышы алгач жашоо узактыгынын мурунку аймагынын аталыштарына ылайык берилген (айрыкча географиялык окшоштук болсо), мисалы, айыл. Телецкое көлүнүн аймагындагы Балыкча жана Ысык-Көлдүн Балыкчы шаары.

Буга Ноокат конушунун аталышы дагы кирет. Белгилей кетүүчү нерсе, "Жаңы шаар" аталышы Кыргызстанда гана эмес, дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө кеңири колдонулат: Карфагенден баштап (Африканын түндүгүндөгү байыркы "жаңы" шаардын финикиялык аталышы), Синфудан (Кытайда), Ниигата (Японияда) , Нейбург (Германияда), Неаполь (Италияда шаардын грекче аталышы), Нью-Йорк (АКШда), Великий жана Нижний Новгород (Россияда), Новогрудок провинциясына (Беларуссияда) ж.б.

Андан кийин айлана-чөйрөнү коргоо объекттеринин аталыштары негизинен табигый (булактар, дарыялар, көлдөр, тоолор, айрым таштар, токойлор ж.б.) же техногендик курчап турган айлана-чөйрө объекттери (Аксу, Алатау, Ысык-Ата, Карабулак, Үч-Коргон жана башка) боюнча берилген. жана башкалар.).

Башка доорлордо айлана-чөйрөнү коргоо объектилеринин аталышы айрым аймактардын экономикалык пайдаланышынын түрүнө жараша болгон (мисалы, ар кандай минералдык ресурстарды түз көрсөткөн топонимдер - Алтын-Жылга, Майлы-Сай, Ташкумыр, Тунук-Туз ж.б.), өсүп келе жаткан алардын өсүмдүктөрү (Ала-Арча, Топ-Карагай) же дыйканчылыкта колдонуунун өзгөчөлүктөрү (Ат-Джайло, Теке-Тор, Кургактор ж.б.).

Айлана-чөйрөнүн объектилери урууга (мисалы, Токмок конушу) же жеке адамга (Манас) таандыктыгына жараша да аталган.

Мындан тышкары, Кыргызстандын аймагында байыркы тарыхый жана диний топонимдер (Тахт-Сулейман - 1-сүрөт) бар, ал жерде библиялык падыша Сулайман насаат айткан болушу мүмкүн, ошондой эле идеологиялык багыттын ар кандай аттары (Кызыл-Аскер, Кызыл-Октябрь, Митинг-Бел ж.б.) бар. ж.б.), бирок бул азыркы мезгил.

Figure: 1. Тахт-Сулейман тоосу

Биздин заманга чейинки 329-жылы калган персиялык барымтачылар тарабынан түзүлгөн легендарлуу Барсхан шаарына (байыркы перс "парс" жана "канд") байланыштуу топонимди белгилей кетүү керек. урандылары дарыянын оозунда сакталып калган Александр Македонский (Македония) тарабынан Ысык-Көлдүн түштүк-чыгыш жээгинде. Барскоон (азыркы Барскоон айылынын жанында).

Бул топонимдер Кыргызстандын аймагындагы эң байыркылардын катарына кирет (мындан тышкары, алардын алгачкы жазма эскерүүлөрү Киевден да эски), анткени Багдад халифтеринин постунун башчысы Аль-Мутадид Абу-лдин айтымында, 865-жылдарда өтө мыкты билген, "край таануу" адамы жазган "Китаб ал-масалик ва-л-мамалик" (Жолдор жана Өлкөлөр Китеби) китебинде айтылган. -Ка-сим Убайдаллах ибн Абдаллах ибн Хордадбех. Учурда бул конуш цитадельдин жана шахристандын урандыларынан, ошондой эле дубалдын калдыктары менен курчалган аймактан турат, узундугу 8-9 км.

Бирок, жакынкы мезгилге чейин Кыргызстан (Жибек Жолунун кесилишинде жайгашкан жана бир нече мамлекеттердин курчоосунда) ири (100 миң жана андан ашык) байыркы армиялардын жортуулдарынын натыйжасында пайда болгон топонимдерге тийиштүү көңүл бурган эмес. Алар физикалык издерди экөө тең коргондор, арыктар, жээктер жана башкалар түрүндө, коомдогу издерди - топонимдер түрүндө калтырышы керек. Бүгүнкү күнгө чейин, "Санташ" курган топоними белгилүү (2-сүрөт), легендага ылайык, Темирландын жоокерлери тарабынан түзүлгөн, аскердик жүрүштүн башында жана аягында алардын санын эсептөө үчүн кызмат кылган.

Figure: 2. Санташ дөбөсү, Ысык-Көл

Кыргыз топонимдеринин деталдуу топографиялык стартографиясында алардын мурунку доорлордун айрым ири окуяларын чагылдырган кыргыз, фарсы, араб, орус жана монгол тилдериндеги аталыштары аныкталды. Кыргыз тилинде жер-суу аттарынын бар экендиги айдан ачык: узак мезгилдер бою өзүнчө аймакта жашаган элдер эне тилинде анын көзгө урунган объектилерине ысым беришет. Топонимдердин орусча аталыштары менен бардыгы да айдан ачык: биринчи орус көчмөндөрү 1868-жылы Түндүк Кыргызстанда пайда болгон. Бирок фарсы (фарсы) жана араб топонимдеринин тарыхы кандай?

Демек, перс тектүү топонимдер көбүнчө Кыргызстандын түштүк-батыш бөлүгүндө кездешет жана эреже катары ойконимикага (жер жана конуштардын аттары): Гарм, Исфаха, Раут, Шахимардан ж.б. Алардын бул аймакта болушу Иран менен Турандын ортосундагы чек ара абалына байланыштуу. Перс тилине жана анын диалектилерине (фарсы) карыз болгон бир нече топонимдер гана Түндүк Кыргызстанда түзүлгөн. Алардын бири - Боом капчыгайынын кире беришине жакын жерден табылган "Шамсы" топоними (аянты, дарыясы жана конушу).

Суроо туулат - бул жердин аталышы кандай маанилүү иш-чаралар болуп өттү. Бул жерде принцип маанилүү - топонимди түшүнүү гана эмес, анын артында чыныгы тарыхый окуяларды көрүү.

Тилдик жактан фарс тилинен алынган "шамс" же араб тилинен "шамси" сөзү "күн" дегенди билдирет:

Кыргызча Slavic Орусча Тажик Парсча Фарсиче Араб

Күң Ат Күн Oftob Хорсид Шэмс Шамши

Бирок мааниси деген түшүнүк топоним, азырынчаанын көрүнүшүн эч кандай түшүндүрбөйт. Демек, бул Кыргызстандын аймагында кандай тарыхый окуялар болгонун, фарси же араб тилдеринде сүйлөгөн адамдардын өкүлчүлүктүү массасынын катышуусу менен, б.а. мүмкүн болгон окуяларды тарыхый калыбына келтирүү.

Көрсө, бул жерде Темирландын аскерлери бир нече жолу өткөн экен, балким, бул аймакта олуттуу согуш болгон. Бул жөнүндө тарыхый хроникаларда бизге баяндалат.

1371-жылдан 1390-жылга чейин Самарканддык Темирлан өзүнүн душманы - Хан Моголистанга каршы 7 аскердик жортуулга чыккан жана ошондуктан, азыркы Кыргызстандын аймагы аркылуу бир нече жолу аскер менен өткөн. Согуштардын бири 1375-жылы жүргүзүлгөн. Андан соң Темирландын аскерлери Сайрамдан чыгып, Талас жана Токмак аймактарын аралап өтүп, Өзгөн жана Хожент аркылуу Самаркандга кайтып келишкен. Бирок, андан кийин Камар ад-Дин (Моголстандын ханы же башкача термин менен айтканда, улусбеги) толугу менен жеңилген эмес.

1376-жылы кышында Камар ад-Дин Ферганага (Тамерлан мамлекетинин аймагы) басып кирип, Анжиянды курчоого алган. Фергана губернатору, Темирлан Умар-шейхтин үчүнчү уулу, тоого аргасыз болгон. Темирлан Ферганага шашылып, Камар ад-Динди Өзгөндөн жана Яссы тоолорунан ары карай, жогорку Нарындын түштүк куймасы Ат-Башы өрөөнүнө (азыркы Кыргызстандын аймагы) чейин кууп келген.

1376-1377-жылдары. Темирлан Камар ад-Динге каршы бешинчи жортуулун жасады. Ал өз аскерлерин талкалады (Жылнаамада айтылгандай - Ысык-Көлдүн батышындагы капчыгайларда) жана Шамсы ашуусу аркылуу анын калдыктарын Кочкарга көздөй жөнөдү. Темирландын Ысык-Көл облусуна Камар ад-Динге каршы алтынчы өнөктүгү 1383-жылы болгон, бирок улусбеги кайрадан качып кетүүгө үлгүргөн.

1389-жылы Темирлан жетинчи жортуулга аттанып, 1390-жылы Камар ад-дин акыры жеңилип, Моголистан Темирландын бийлигине коркунуч туудурбай калган.

Албетте, бул олуттуу окуялар (Темирландын бир армиясы он миңдеген адамдан турган) Кыргызстандын топономиясында чагылдырылышы керек.

Суроо туулат - бул согуш кайда болгон? Батыш Ысык-Көл аймагынын жыш токой жана бадалдар, капчыгайлар өскөн тар, хроникаларда кандайча туура эмес жазуу керек? Бул жерде рельефтин шарттары туура келбесе керек. Ал жерде Талонон үчүн өтүп бара жаткан карапайым калкты буктурмада кармоо же "сабалган" каракчалар үчүн жайлоого жазында жиберилген малды уурдап алууга аракет кылуу жакшы.

Бирок азыркы Токмоктун аймагында аймак согушка туура келет: жакын жерде орто кылымдагы Суяб шаары болгон (азыркы учурда Бурана мунарасы жана андан байыркы калктуу конуштун калдыктары гана калган), бир кыйла чоң жана жалпак (бир аз жантайыңкы) аймак бар 25) түндүк-түштүк багытына созулган курган (3-сүрөт). Камар ад-Диндин аскерлери артка чегинген ушул Шамшы капчыгайы башталат.

а б

Figure: 3. Айылдын түштүк (а) жана түндүк (б) жагындагы дөбөлөр. Шамс,

бирдей аталыштагы дарыянын эки жээгинде жайгашкан (Кыргызстан)

Баса, бул аймак бир нече жолу салгылашуу үчүн колдонулгандыгын белгилей кетүү керек - 714-жылы Ысык-Көлдүн батыш тарабындагы Токмак шаарына жакын жерде кытайлар жеңишке жетишип, Тулу урууларын Кытайдын протекторатына өткөрүп беришкен. Көптөн бери кытайлар Кыргызстандын аймагында өз ордун ээлөөгө аракет кылып, ал тургай, Кыргызстандын белгилүү археологу В.Плоскихтин жаңы идеясын көтөрүп, азыркы мезгилде табылган Ысык-Көлдөгү Чигу шаарын түзүшкөн. Кытайлардан "Тянь-Шань" (Асман тоолору) өтө чоң топоним, ошондой эле Кара-Кытай этноними жана, балким, ушул эле аталыштагы кыргыздардын Ысык-Көлдүн түштүк жээгинде болгон Кытай топоними сакталып калган.

Ушул салгылашуулардан кийин, адатта, жергиликтүү калк тарабынан утилдештирилген майдаланган темир жана айрым ташталган аскердик буюмдар калган. Каза болгон жоокерлер (жана Александр Македонскийдин Индиядагы жортуулунан баштап, өз мекенине кайтып келген жоокерлердин 25% дан ашпаган бөлүгү) согуш болгон жерге көмүлгөн. Алардын сөөктөрүн таарынган тургундар казып алышкан же алардын арасынан бардык мезгилдеги талап-тоноочулар жана элдер пайда издеп келишкен (азыр аларды "кара казуучулар" деп аташат), б.а. убакыттын өтүшү менен, чачырап кеткен жана жоголгон.

Оор жарадар болгон жоокерлер ордуларында калышты, мүмкүн болушунча күчтөнүп, кайра кайтып келе жатканда колго түшүп калышты. Жеңил жаракат алган жоокерлердин айрымдары аларды кайтарууга калтырылган. Бирок кийинки тарыхый окуялар жана процесстер көп учурда бул пландарды бузуп, калыбына келген жоокерлер ошол эле жерде калышып, азыркы коомго туура келишкен. Ушунун аркасында Токмокко жакын жерде “Шамсы” таксоними пайда болду. Балким, ушул мезгилдин аба ырайы абдан жагымдуу жана күнөстүү болгон.

Авторлор ар дайым болгон топонимдердин артында тарыхый окуяларды жана процесстерди издөө жана ачып туруу керектигин, ошондо гана алардын калыптанышы жана келип чыгышы айкын болорун көрсөтүшкөн.

Фото прикрепленное к статьеФото прикрепленное к статьеФото прикрепленное к статьеФото прикрепленное к статьеФото прикрепленное к статьеФото прикрепленное к статьеФото прикрепленное к статьеФото прикрепленное к статье
Стилистика и грамматика авторов сохранена.
Добавить статью
Комментарии
Комментарии будут опубликованы после проверки модератором.
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком

×