Чороев Кубан
экономист

Все статьи автора [3]

12:40, 29 октября 2018
Төлөк Төрөкан уулунун «Кыргыз Эл Санжырасы» китебиндеги кыргыз элинин таралышы жөнүндөгү уламышы археология жана палеогенетика илимине төп келгендиги албетте илимди түшүнгөндөрдү таң калтырбай койбойт. Мисалы, кыргыздардын ата тектери «топон суудан»...
14670 5 Фото Развернуть статью
17:01, 19 июня 2017
Кыргыздарга тиешелүү тарыхый жана этнографиялык маалыматтарда кыргыз деген этнонимдин ажыратылгыс аныктооч мүнөздөмөсү жана атрибуту катары ала деген аныктооч мүчө сөз айтылат. Мисалы Ала-Тоо, Ала-Көл, ала-туу, алат-кыргыз, алатай-кыргыз, алакчын-кыргыз деген элдин жана...
40305 Развернуть статью
18:00, 11 января 2017
Данная территория интересна богатыми историко-культурными памятниками начиная с 7 века до н.э. до 14 века нашей эры. На территории Кенкольской долины находятся более 14 объектов, включенных в государственный список памятников истории и культуры Кыргызской Республики...
40258 48 Фото Развернуть статью

×