Кыргыйбек Молдожунусов
Историк

Все статьи автора [5]

13:59 16 Марта 2020
XIV-XV кк. ойрот союзунун ичине кирген Моңгол Алтай тоолорундагы кыргыздар моңгол булактарында кэркут деп аталат, анын себебин түшүндүргөн окумуштуулардын айтканы боюнча, «кыргыз» деген сөздүн көптүк формасы моңголчодо «кэркуд» деп айтылат. XVII к. жашаган моңгол...
1590 Развернуть статью
9:23 8 Июля 2019
Кыргызстандын кереметтүү Суусамыр жергесинин тарыхына байланыштуу «Эралынын аткан жер, Эдигенин жаткан жер» деген аңыз айтылып келген. Ал жөн гана уламыш эмес – ал кыргыз элинин аскердик, саясий тарыхына тиешелүү кызыктуу жана баалуу тарыхый маалыматты ичине...
6135 Развернуть статью
10:49 5 Июня 2019
751-жылдагы Атлах согушунда мусулмандар тарабынан Тан империясына катуу сокку берилгенден бери Кытай тараптан коркунуч туула элек эле. Бирок, миң жылдан кийин, 200 дөй кытай аскери кыргыз жерине кирип келип, кыргын уюштуруга батынды. Шинжаңдын азаттыгы үчүн күрөшкөн...
3891 Развернуть статью
10:05 18 Января 2017
В последнее время в Кыргызстане наиболее актуальными стали исследования, связанные с выяснением о существовании или не существовании исторического прототипа главного героя эпоса «Манас». Основной причиной подобных исследований является желание установить в...
8747 Развернуть статью
20:57 5 Апреля 2015
Эгемендикти алгандан бери кыргыз тарыхын изилдөөдө фольклордук булактарды кылдат анализ аркылуу тарыхый булак катары пайдалануу жагынан алгылыктуу аракеттер көрүнбөй келет. Бар болгону саясий тарыхты жана этнографияны изилдөөчүлөр гана көңүл бурбаса, башка...
11115 Развернуть статью
X
Для размещения комментария авторизуйтесь

×