Кыргыйбек Молдожунусов
Историк

Все статьи автора [10]

09:40, 23 мая 2022
Тогуз-Торо чөлкөмүндө Атай жана Көгарт сууларынын куюлушунда «Баракандын күмбөзү» деген тарыхый эстелик бар. Илгеркилер бул жерде көмүлгөн Баракан баатырдын ким экенин, анын тарыхтагы орду кандай экендигин жакшы билишкен, бирок азыр унутулуп бараткансыйт. Бул...
7812 Развернуть статью
09:39, 23 мая 2022
Жылкы баласынын да жакшысы-жаманы, мыктысы же алсызы, тектүүсү же тексизи болот турбайбы. Ат үстүндө ойнолуучу улуттук спортту сүйүүчүлөр азыр кайсы аттын доору сүрүп жаткандыгын, же атактуу аттарга ээ болууну каалагандар ал үчүн канча деген суммаларды сунушташкандарын...
3900 Развернуть статью
09:32, 6 июля 2021
“Бишкек” деген сөз кайдан келип чыккандыгы боюнча талашта көптөгөн ар кандай варианттар сунушталган жана алар мезгилдин өтүшү менен акырындап электен өткөрүлүп жатат. Э.Койчубаевдин “беш бийик” деген сөздөн, ал эми С.Аттокуров менен Э.Борбиевдин “Беш...
22246 Развернуть статью
23:12, 8 марта 2021
1504-жылы Ахмед Алача (же Карача) хан өлгөндөн кийин, Моголстан мамлекети төрткө бөлүнүп, могол башкаруучусу болгон Ахмед уулу Мансур хандын бийлиги чыгыш бөлүгүндө гана сакталып калган эле. Анткени Моголстандын батышын Шейбани хан баштаган көчмөн өзбектер ээлесе, түштүк...
11313 2 Фото Развернуть статью
12:40, 25 февраля 2021
XVI кылымдын тарыхчысы Мухаммед Хайдар өз китебинде Моголстандын ханы Вайс хандын кайсы бир салгылашта жеңилип, бир тууган карындашы Махтум ханымды «калмак Исан-тайшиге» берүүгө макул болгондугун жана күйөө-баласын ислам динине киргизгендигин жазып кеткен [4, 97-б]....
14291 Развернуть статью
13:59, 16 марта 2020
XIV-XV кк. ойрот союзунун ичине кирген Моңгол Алтай тоолорундагы кыргыздар моңгол булактарында кэркут деп аталат, анын себебин түшүндүргөн окумуштуулардын айтканы боюнча, «кыргыз» деген сөздүн көптүк формасы моңголчодо «кэркуд» деп айтылат. XVII к. жашаган моңгол...
10667 Развернуть статью
09:23, 8 июля 2019
Кыргызстандын кереметтүү Суусамыр жергесинин тарыхына байланыштуу «Эралынын аткан жер, Эдигенин жаткан жер» деген аңыз айтылып келген. Ал жөн гана уламыш эмес – ал кыргыз элинин аскердик, саясий тарыхына тиешелүү кызыктуу жана баалуу тарыхый маалыматты ичине...
16864 Развернуть статью
10:49, 5 июня 2019
751-жылдагы Атлах согушунда мусулмандар тарабынан Тан империясына катуу сокку берилгенден бери Кытай тараптан коркунуч туула элек эле. Бирок, миң жылдан кийин, 200 дөй кытай аскери кыргыз жерине кирип келип, кыргын уюштуруга батынды. Шинжаңдын азаттыгы үчүн күрөшкөн...
12531 Развернуть статью
10:05, 18 января 2017
В последнее время в Кыргызстане наиболее актуальными стали исследования, связанные с выяснением о существовании или не существовании исторического прототипа главного героя эпоса «Манас». Основной причиной подобных исследований является желание установить в...
40240 Развернуть статью
20:57, 5 апреля 2015
Эгемендикти алгандан бери кыргыз тарыхын изилдөөдө фольклордук булактарды кылдат анализ аркылуу тарыхый булак катары пайдалануу жагынан алгылыктуу аракеттер көрүнбөй келет. Бар болгону саясий тарыхты жана этнографияны изилдөөчүлөр гана көңүл бурбаса, башка...
26561 Развернуть статью

×