Нет фото
Абакир Калыбеков

Все статьи автора [4]

12:08, 27 августа 2015
Санжыра - уруунун, элдин чыгыш теги жана таралышы тарыхый маалыматтардын элдик оозеки чыгарма түрүндө берилиши. Санжыра кол жазма жана басма түрүндө генеология-лык таблица деп аталып, Европа жана Азия элдеринин көбүндө кездешет. Өзгөчө атактуу адамдар, падышалар жана...
121936 Развернуть статью
10:20, 19 августа 2015
Х кылымда Саманийлер мамлекети Орто Азияны исламдаштыруунунун борбору болуп, экономикалык жана саясий өнүгүшүнө зор таасирин тийгизген. Кетмен-Төбө өөрөнү бул мамлектеттин бир аймагы болуп шаарлардын массалык түрдө пайда болушу жана өнүгүшү Саманийлер династиясынын...
77563 Развернуть статью
14:15, 17 августа 2015
Ж.Субанбековдун иликтөөлөрүндө "Жаныш-Байыш" дастаны менен байыркы грек акыны Гомердин "Одиссея" эпосунун окшоштуктарды байкаган. Одиссея 20 жылдык сапарга кеткенде, атасы Ларэт кайырчы болуп, кулдардын арасында жан сактап калат. Одиссей элине кайра келгенде ким кас, ким...
99752 Развернуть статью
09:35, 13 августа 2015
Кадимки төкмө акын Калыктын варианты өзүнүн кол жазмасынан негизинде 1939-ж Алыкул Осмоновдундун редакциясы менен жарык көргөн. Калык бул дастанды Токтогулдан үйрөнгөнүн айтып кеткен. Адабиятчы Б.Кебекова Калыктын вариантына мындай баа берген «Бул вариант бардык...
49603 2 Фото Развернуть статью

×