Нет фото

Все статьи автора [1]

12:05, 4 мая 2021
Кыргызстандын топонимикасын изилдөөнүн лингвистикалык методунун натыйжалары Айлана-чөйрөнүн айрым объекттеринин аталыштары (топонимика) жүрүп жаткан тарыхый процесстердин таасиринде турган жалпы объективдүү мыйзамдарга ээ. Демек, ар бир тарыхый доор өзүнчө...
7801 8 Фото Развернуть статью

×