Ташманбет Кененсариев

Все статьи автора [7]

10:11 5 Февраля 2018
Ташманбет Кененсариев, КР билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, тарых илимдеринин доктору, профессор Кыргыз эли эки жарым миң жыл бою өз алдынча түтүн булатып, мамлекет куруп, башкалар менен тең ата өлкөдө жашоого умтулуп келген түптүү журт. Кыргыздардын алгачкы...
4248 Развернуть статью
9:28 17 Января 2018
Ташманбет Кененсариев, КРнын билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери, тарых илимдеринин доктору, профессор Уландысы – 2 макала 1 макала окуу Кыргыз жаңагы, илимий тилде “грек жаңагы” (лат. Juglans regia, L. 1753) - өсүмдүктөрдүн жаңактар тукумундагы бир ири түрү....
2865 4 фото Развернуть статью
11:53 16 Января 2018
Ташманбет Кененсариев, КРнын билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери, тарых илимдеринин доктору, профессор Кыргыз жергесинде дүйнөнүн башка бурчтарындай эле жаратылыш байлыгы мол. Атүгүл бизде жаратылыштын, мөмө-чөмөнүн башка жактан табигый түрдө кездешпеген...
3808 2 фото Развернуть статью

Статьи на других категориях [4]

Мурас
10:20 28 Февраля 2018
Автор: КР билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, тарых илимдеринин доктору, профессор Кененсариев Ташманбет (E-mail: t.kenensariev@gmail.com) НҮСҮП МИҢБАШЫ: МАМЛЕКЕТТИК ИШМЕР ЖАНА ТАРЫХЫЙ ИНСАН 3-макала (1-макаланын шилтемеси, 2-макаланын шилтемеси) Нүсүптүн Ташкент менен Оро-Төбөнү...
1859 2 фото Развернуть статью
Мурас
10:15 28 Февраля 2018
Автор: КР билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, тарых илимдеринин доктору, профессор Кененсариев Ташманбет (E-mail: t.kenensariev@gmail.com) НҮСҮП МИҢБАШЫ: МАМЛЕКЕТТИК ИШМЕР ЖАНА ТАРЫХЫЙ ИНСАН 2-макала (1-макала бул шилтемеде, 3-макала бул шилтемеде) Нүсүп хандыктагы кыргыз...
1570 4 фото Развернуть статью
Мурас
10:10 28 Февраля 2018
Автор: КР билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, тарых илимдеринин доктору, профессор Кененсариев Ташманбет (E-mail: t.kenensariev@gmail.com) НҮСҮП МИҢБАШЫ: МАМЛЕКЕТТИК ИШМЕР ЖАНА ТАРЫХЫЙ ИНСАН 1-макала (2-макаланын шилтемеси, 3-макаланын шилтемеси) Алгы сөз Нүсүп миңбашынын саясий...
3230 4 фото Развернуть статью
Мурас
6:19 3 Ноября 2016
Инсантаануу багытында изилдөөлөр кыргыз тарыхнаамасындагы эң жемиштүү багыттардын бири экендиги баарына маалым болуп калды. Советтик мезгилде инсандардын өмүрү жана ишмердиги, анын тарыхый орду боюнча изилдөөлөр үзүл-кезил гана болучу. Анткени, тарыхый инсандардын...
5244 Развернуть статью
X
Для размещения комментария авторизуйтесь

×